Adaptacja projektu to jeden z najważniejszych elementów w toku budowy każdego domu niezależnie od tego czy będzie to dom jednorodzinny czy dom drewniany. Wszystkie projektu muszą przejść ten moment kiedy ich założenia zostaną przestudiowane przez właściwą osobę. Specjalistą, którzy może wykonać adaptację projektu jest uprawniony do tego architekt. W toki procesu zostaną sprawdzone wszystkie założenia, które zostały poczynione w toku tworzenia projektu oraz dokonane wszelkie możliwe weryfikacje projektu pod kątem zgodności formalnej. Trzeba bowiem pamiętać, że każdy projekt musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz spełniać szereg innych wymogów. Dlatego całość tego procesu najlepiej powierzyć specjalistom, którzy w profesjonalny sposób załatwią wszelkie niezbędne formalności tak by móc jak najszybciej ruszyć z budową domu. Zgromadzenie wszystkich oczywiście niezbędnych dokumentów jest jedną z najbardziej utrudniających czynności. Kolejnym będzie sporządzenie projektu zagospodarowania terenu, który pozwoli na pełne urządzenie przestrzeni wokół budynku. Trzeba również pamiętać, że każdy projekt musi zostać zaadaptowany do unikalnych dla danej działki warunków geotechnicznych a także do swoistej strefy klimatycznej, która występuje na posesji, na której ma powstać dom. Bardzo ważnym elementem jest także odpowiednie zaadaptowanie wszelkiego rodzaju przyłączy do budynku. Tylko wykonanie ich zgodnie z warunkami technicznymi zapewni sprawne funkcjonowanie wszystkich ważnych systemów w domu. W toku adaptacji projektu możliwe jest także nanoszeni na projekt odpowiednich zmian zgodnie z życzeniem inwestora. Jest to dość istotne bo, jak wiadomo budowa domu to nie jest kwestia szybko podjętej decyzji, która można w każdej chwili zmienić. Raz podjęta w toku budowy domu decyzja może być już potem nie do odwołania, dlatego tak ważne jest by na etapie adaptacji wykorzystać szansę na naniesienie odpowiednich zmian, które pozwolą na spełnienie oczekiwań inwestora.Rolnik Stanisław
ul. wilka 7/12
41-705 Ruda Sląśka
tel. 504 643 175

romos solo 6